پروژه ها و نمونه کارها - تابلوهای پیش آگاهی مجتمع های خدمات رفاهی و پمپ بنزین

تابلوهای پیش آگاهی مجتمع های خدمات رفاهی و پمپ بنزین


Project Description

مکان اجرا : استان همدان

نوع کار : تابلوهای ریلی با شبرنگ رده مهندسی و اجرای فوندانسیون