پروژه ها و نمونه کارها - بیمارستان دکتر غرضی ملایر

بیمارستان دکتر غرضی ملایر


Project Description

مکان اجرا : شهرستان ملایر

نوع کار : تابلوهای استیل طلایی

تابلوهای سردرب اتاق ، راهنمای طبقات ، راهنمای محوطه و معابر ، تابلوهای ایمنی و تابلوهای علائم ترافیکی