طراحی غرفه نمایشگاهی

گروه تبلیغاتی کرشمه در غرب کشور (همدان) آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان ها جهت طراحی غرفه های نمایشگاهی در سراسر کشور خصوصا غرب می باشد در اینجا مفهوم غرفه نمایشگاهی در واقع تن پوش کارفریان در گردهمایی رسمی نمایشگاهی می باشد. به همین دلیل ابتدا عناصر مهم در طراحی و ساخت آن را معرفی می کنیم.

ویژگی های طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی

زمان حضور در نمایشگاه و میزبانی مشتریان، در واحد حکم ویترین ما را دارد، این ویترین نمایش دهنده ما و خدمات ما به مشتریان است. همچنین این غرفه اتاق جلسه ای است که میتواند آینده تجاری خوبی را برای ما رقم بزند.

پس می توانیم برخی از ویژگیهای یک غرفه نمایشگاهی را به صورت زیر بیان کنیم:

 • طراحی مناسب با کالاهای و نوع خدمات شرکت
 • دارای جذابیت بصری مناسب و مدرن
 • فضابندی مناست و استفاده بهینه از فضای غرفه
 • قابل درک بودن پیام طراح برای بیننده
 • رعایت هارمونی رنگ در طراحی غرفه متناسب با اصول فرهنگی و رنگ سازمانی شرکت

موارد فوق برخی از ویژگی های اصلی طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی است و ویژگی یک غرفه تنها به ۵ یا ۱۰ مورد ختم نمی شود. ولی می توان این موارد را به عنوان شاه کلید اصلی که حتما باید رعایت شود در نظر داشت. همچنین نوع فرهنگ، خدمات، زمینه فعالیت نمایشگاه و سلیقه مشتری نیز از جمله مواردی هستند که می تواند ویژگی های طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی را تحت تاثیر قرار دهند.

تقسیم بندی بر اساس فضاهای لازم 

اولین نکته ای در شروع طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی مورد نظر است فضا است.فضا تقریبا اولین تعیین کننده نوع طرح و سازه غرفه می باشد.

در اصول طراحی و ساخت غرفه‌های نمایشگاهی می توان بر اساس فضاهای تشکیل دهنده جهت ارائه خدمات به بخشهای زیر تقسیم بندی کرد:

 • فضای نمایش محصولات و کالاها
 • فضای مذاکره و مشاوره
 • فضای اطلاع رسانی و پاسخگویی
 • فضای نمایش تصاویر و بنرهای تبلیغاتی
 • فضای مبلمان اداری
 • فضای خدمات و پذیرایی
 • فضای انبار و لوازم اضافی
 • فضای آموزشی

تقسیم بندی فضا بر اساس امکانات مورد نیاز شرکت کنندگان قبل از اتود طراحی غرفه مشخص می شود. این بخش بندی نوع طرح، سازه و هزینه را رقم میزند.

نکات کلیدی در طراحی فضا

 • رعایت هارمونی رنگ در فضاهای نمایشگاهی
 • تنظیمات نوددهی مناسب در فضاهای نمایشگاهی
 • بکارگیری مناسب ابزار سمعی و بصری در فضاهای نمایشگاهی
 • جانمایی مناسب اجرای تشکیل دهنده